هموار استودیوی طراحی و معماری با رویکردی اشتراکی است که با معماران، طراحان و متخصصان را با دیدگاه‌های متنوع درگیر می‌کند تا به طرح و بررسی سوالات جدید بپردازند. 

طراحی و معماری هموار

خدمات هموار استودیو

نشانی دفتر تهران
 اختیاریه، خیابان اختیاریه جنوبی، خیابان رازقی شمیرانی، خیابان معماری

نشانی دفتر کرج
​​​​​​​
پل فردیس جاده ملارد، بعد از انبار نفت، بین گلستان 20 و 22، فضای کار اشتراکی هموار